ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

โครงการประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนคลิกที่นี่เข้าไปดูผลงาน เพื่อเลือกปกสมุดและกระเป๋าเคียงที่ต้องการมากที่สุด 
เริ่มโหวตวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. - วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 24:00 น.
ปกสมุดวาดด้วยคอมพิวเตอร์เลือกได้ไม่เกิน 2 แบบ : ปกสมุดวาดด้วยมือเลือกได้ไม่เกิน 2 แบบ
กระเป๋าเคียงเลือกได้ไม่เกิน 1 แบบ
เลือกเกินที่กำหนด เป็นโมฆะ
สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนปัจจุบันปีการศึกษา 2559เท่านั้น
คลิกโหวตที่นี่ 


 
   
--------------------------


 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน