รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ (OBEC AWARDS) 2563