Author Archives: Aor Limchalerm

ประกาศผลการออกแบบปกสมุด และกระเป๋าเคียง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้สิทธิ์สอบท้ายค่าย ปีการศึกษา 2566

– รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 […]

ประกาศคะแนน ทุนการศึกษาและโควต้าความสามารถพิเศษทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 (Pre-test ม.1)

ประกาศผลการทดสอบเพื่อขอเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ค่ายทักษะชีวิต จิตอาสา พัฒนาคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6