ประกาศผลการออกแบบปกสมุด และกระเป๋าเคียง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2566