ประกาศผลการเรียนแล้ว อัพเดท 15/06/2566

ช่องทางการตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 2
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 3
ผลการเรียนเหมือนกันทุก Server