คลังเก็บหมวดหมู่ : ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ รางวัล

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๗

แสดงความยินดีกับนายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานศึกษานำร่องนวัฒกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่

แสดงความยินดีกับนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

แสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งกลอนจากภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนเข้าแข่งขัน นางสาวลดาวัลย์ วาปีเท, นางสาวชุติกา […]