คลังเก็บหมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์ครู

ประชามสัมพันธ์สำหรับครู

ตารางสอบปลายภาค 2/2566

แสดงความยินดีกับนายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2565 “ปลุกพลัง การอ่าน”

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประก […]