คลังเก็บหมวดหมู่ : ประชามสัมพันธ์นักเรียน

ประชามสัมพันธ์สำหรับนักเรียน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567

ระเบียบการปฏิบัติของนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ผลการเรียน 2/2566 ระบบ SGS

เปิดระบบดูผลการเรียน 1 เมษายน – 1 พฤภาคม 2567 SGS […]

ตารางสอบปลายภาค 2/2566

กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

การเรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เรียนพิเศษวันเสาร์

ตารางการดำเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน 1/2566

กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปิดภาคเรียน 17 กันยายน – 25 […]

ตารางสอบปลายภาค 1/2566