ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ