แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565