เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
  
  
  
  
 

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในการน้อมเกล้าฯอัญเชิญพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย ให้เป็นชื่อโรงเรียนโดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โรงเรียนสตรีบ้านทวาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 ซึ่งได้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและครบรอบ 93 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  พระมหาวีรกษัตรีย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องชาติไทย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี อ่านรายละเอียด


 


 


วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน