เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
  
  
  
  
 

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 
วธ.ประกาศผลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ๕ ภูมิภาค-กทม.
         ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของ ๕ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้จำนวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วยภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) จ.นครสวรรค์  และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา และโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ภาคกลาง โรงเรียนบ้านท่าชะอม จ.อุทัยธานี และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ภาคตะวันออก โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) จ.ตราด และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ภาคใต้ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในส่วนกรุงเทพมหานคร ได้แก่โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลาดกระบัง และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 


วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน