เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
  
  
  
 
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community


ศรีสุริโยทัยสมาคม ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศ.ท. "สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 92 ปี"
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เวลา 17.30 น.
ติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่ นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ โทร. 02-2110383 ต่อ 111 ราคาบัตร 400 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


      กำหนดการพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันศุกร์ที่  14  พฤศจิกายน  2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน