เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
 
  
  
 
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

ให้นักเรียนลงวิชาเลือกเสรี เข้าไปที่ http://10.1.1.221/st58_1/index.php

ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเท่านั้น 

เริ่มวันที่ 18-22 พ.ค. 2558 


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่


..


วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน