เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
  
 
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community


นักเรียน ม.6 ที่ลงชื่อติวตามโครงการ "มาม่าทบทวนความรู้ครั้งที่ 17" ให้ นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 6-12 ตุลาคม 2557
เวลา 8.00-17.00น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (และนำเงินมาชำระค่าหนังสือ 150 บาท)
ติดต่อ อ.ดวงดาว 083-927-9390 วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน