ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ชมรมครูอาวุโส
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 10.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ ชั้น 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
   
--------------------------


 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน