เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
 
  
  
 
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 13 คน
วันเวลารับสมัคร วันที่ 16-17 เมษายน 2558 เวลา 8.30-15.30 น.
ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 


..


วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน