เรื่องราวดีๆ ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Good Stories @ School

  
  
  
 
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community


นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีได้ตั้งแต่วันที่ 10-17 พ.ย.2557
ลงทะเบียนได้เฉพาะระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนเท่านั้น


      กำหนดการพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันศุกร์ที่  14  พฤศจิกายน  2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีดู Flash Drive ยี่ห้อ “Kingston” ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน