ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 


 
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 94 ปี
วันที่ 15 พฤศจิการยน 2559 เวลา 08:00 น.

--------------------------
   


 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน