ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

รายละเอียดค่ายธรรมะธิดา ม.1-ม.5  ปีการศึกษา 2561

ม.1  วันที 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.2  วันที 2-3-4 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.3  วันที 5-6-7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดยานนาวา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.4  วันที 2-3-4 พฤษภาคม 2561 ณ วัดยานนาวา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.5  วันที 5-6-7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ดาวน์โหลดรายละเอียด
หมายเหตุ  
ให้นักเรียนระดับทุกชั้นพิมพ์ใบตอบรับให้ผู้ปกครองลงชื่อให้เรียบนำส่งครูที่ปรึกษาในวันแรกของการเข้าค่ายการลงนามความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชนศรีสุริโยทัย
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 14:30 น. ณ  บริเวณชุมชนศรีสุริโยทัย


 
   

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน