ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 

ด่วน นักเรียนที่จะแจ้งความจำนงเข้าม.1
แล้วไม่สามารถแจ้งได้ ไม่ต้องแจ้ง
ให้มาสมัครได้เลยตั้งแต่วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 เว็บไซต์แจ้งความจำนง http://www.bangkok2.org
ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 25-30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป.
##ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ##
เข้าม.1 ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม 2560 คลิกอ่านผลสอบ
เข้าม.4 ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 10 มีนาคม 2560
คลิกอ่านผลสอบ
##ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ##
ประกาศผลสอบและรายงานตัวความสามารถพิเศษม.1 วันที่ 31 มีนาคม 2560 คลิกอ่านผลสอบ
ประกาศผลสอบและรายงานตัวประเภทในเขตและทั่วไปม.1 วันที่ 5 เมษายน 2560 คลิกอ่านผลสอบ
ประกาศผลสอบและรายงานตัวม.4 วันที่ 6 เมษายน 2560 คลิกอ่านผลสอบ
###ระเบียบการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม.4 ###
  • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/E2yQxd
  • ห้องเรียนปกติ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/6ORKnq  
   คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน