Tag Archives: กลุ่มบริหารบุคคล

งานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดการ งานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเร […]

แสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565