แสดงความยินดีกับนายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา