กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

📍โดยนักเรียนสามารถสแกน QR Code เพื่อดูกำหนดการกิจกรรม