Author Archives: admin

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

งานคืนสู่เหย้า “เจิดจรัส วิวัฒน์ทวี 100ปี สตรีศรีสุริโยทัย”

งานโต๊ะจีน ราคาบัตร 600.-/ท่าน 10 ท่าน/ 1โต๊ะซื้อบัตร/จ […]

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มบริหารทั่วไป ขอขอบคุณ คุณจิตต์จุฑาณิศ แย้มงามเหลือและครอบครัว มอบเครื่องดื่ม 3,300 ขวด

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ประกาศผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่