ตารางการดำเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน 1/2566

กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปิดภาคเรียน 17 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566