มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เรียนดี