การประกวดแข่งขันมารยาทไทยและการแข่งขันตอบปัญหาความเป็นเลิศสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  • การประกวดแข่งขันมารยาทไทย
  • การแข่งขันตอบปัญหาความเป็นเลิศสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

📍 สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1TznDS-gAp1azv4Uv7GS5ex091xCu73ZA

หรือ

📍สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.gle/wfUEVDEKqQ8THLUz6

แล้วพบกันในงาน 100 ปีสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565