แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา