พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ใส่ความเห็น