เปลี่ยนแปลงกำหนดการที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567