ผลการเรียน 2/2566 ระบบ SGS

เปิดระบบดูผลการเรียน 1 เมษายน – 1 พฤภาคม 2567

SGS สำหรับ นักเรียนและผู้ปกครอง : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx