แสดงความยินดีกับนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น