ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2566 (ทรงผม)