กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565