โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนคุณธรรม สพม.กท.2 ระดับ 3 ดาว โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น