เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระหว่างเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564

ใส่ความเห็น