รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๗