รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 (PRE ม.1)

วิธีการสมัคร

  1. ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบในประกาศ คลิก
  2. ชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ทางบัญชี
    ธนาคารกรุงไทย สาขายานนาวา ชื่อบัญชี กลุ่มบริหารวิชาการ ศ.ท. โดยนายสมบัติ
    เลขบัญชี 010-0-78003-2
    **เก็บหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ เพื่อแนบใบสมัคร**
  3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online ให้ถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินท้ายแบฟอร์มสมัคร คลิก
  4. รอตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้า line กลุ่ม คลิก