ยินดีต้อนรับ นางเวียงพิงค์ แสงอาจ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย