ผลการประกวดการแข่งขันวาดภาพ “เจิดจรัส วิวัฒน์ทวี 100 ปี สตรีศรีสุริโยทัย”