ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มบริหารทั่วไป ขอขอบคุณ คุณจิตต์จุฑาณิศ แย้มงามเหลือและครอบครัว มอบเครื่องดื่ม 3,300 ขวด