ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้สิทธิ์สอบท้ายค่าย ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สอบคัดเลือกท้ายค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 และยืนยันการใช้สิทธิ์
สิทธิ์สอบคัดเลือกท้ายค่าย 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 และยืนยันการใช้สิทธิ์