นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

ใส่ความเห็น