คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตร

ใส่ความเห็น