ขอแสดงความยินดีเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4 – ม.6 นางสาวไปรยา ศรีหาคำ