แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย