รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาระดับ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ English Program

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ รายงานตัว และรับเอกสารมอบตัว ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 1 อาคารญาณี