รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว คณิต, วิทย์/ฟิสิกส์, สังคม

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือฟิสิกส์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม