ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล