ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู