กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ปีการศึกษา 2565

🔖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

🔖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

📍โดยนักเรียนสามารถสแกน QR Code เพื่อดูกำหนดการกิจกรรมได้เลยค่ะ