Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

งานคืนสู่เหย้า “เจิดจรัส วิวัฒน์ทวี 100ปี สตรีศรีสุริโยทัย”

งานโต๊ะจีน ราคาบัตร 600.-/ท่าน 10 ท่าน/ 1โต๊ะซื้อบัตร/จ […]

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

งานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดการ งานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเร […]

การประกวดแข่งขันมารยาทไทยและการแข่งขันตอบปัญหาความเป็นเลิศสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของเชิญ […]