Category Archives: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงความยินดีกับนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ […]

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19