Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ […]

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566