Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการดำเนินงานค่ายคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-29 เม.ย. 2565

รายชื่อนักเรียนกลุ่ม ก และกลุ่ม ข คลิกลิงค์ดูรายชื่อ