Author Archives: Aor Limchalerm

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-29 เม.ย. 2565

รายชื่อนักเรียนกลุ่ม ก และกลุ่ม ข คลิกลิงค์ดูรายชื่อ