Author Archives: Aor Limchalerm

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประก […]

การใช้งานแอปพลิเคชัน School Connex / สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook School Connex

นักเรียนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีเนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

🌸พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565 วันท […]

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1 ปีการศึกษา 2565