Author Archives: Aor Limchalerm

ประกาศคะแนน ทุนการศึกษาและโควต้าความสามารถพิเศษทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 (Pre-test ม.1)

ประกาศผลการทดสอบเพื่อขอเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประก […]

การใช้งานแอปพลิเคชัน School Connex / สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook School Connex