คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อมูลทั่วไป

  • บุคลากร
  • โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อ 531

บทเรียนแนะนำไตรยางศ์

ไตรยางศ์

ท่ีมา : ไตรย+องศ์

ความหมาย = อักษรสามหมู่

ได้แก่  อักษรสูง  อักษรกลาง  และ อักษรต่ำ

       อักษรสูง  11 ตัว -  ข ฃ  ฉ  ถ  ฐ  ผ  ฝ  ส  ษ  ศ  ห

       อักษรกลาง  9  ตัว  - ก จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

สร้างโดย: 
น.ส.ศรีสวาสดิ์ บุนนาค