คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

บทเรียนแนะนำแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ออนไลน์ในโรงเรียน 2559 ด้วยเทคโนโลยี QR Code

รูปภาพของ poonsak

แหล่งเรียนรู้ต้นไม้ออนไลน์ในโรงเรียน 2559  ด้วยเทคโนโลยี QR Code

จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สร้างโดย: 
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล