คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

  • บุคลากร
  • โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อ 521

บทเรียนแนะนำฟิสิกส์

รูปภาพของ kornnika

คลื่นกล

เสียง

แสง

สร้างโดย: 
ครูกรณิการ์ ฟักแก้ว